Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Bóg, Ojciec nadziei

 

Bóg wiary, który jest przedmiotem ludzkiego sentymentalizmu i rozumowej bezradności, ustępuje swą ofertą Bogu nadziei, który nie musi być kreatorem i wyzwolicielem, aby uspokoić wrażliwość człowieka i ostudzić rozjątrzone rany jego egzystencji. Bóg jako przedmiot wiary i kultu to najczęściej kreacja ludzkiej wyobraźni sterowanej aktualną potrzebą i ograniczoną pojemnością ludzkiego rozumu. Rzeczywistość rysuje potrzebę materialną i intelektualną, która będąc nieosiągalną projekcją, stwarza wokół siebie majestat godny uwielbienia i ofiary. Instrumentalizacja tego mechanizmu staje się sposobem rządzenia ludzkimi umysłami, duszami i majętnościami. Okrasa ideologii płytkim zabobonem i enigmatycznymi formami kultu stwarza podwaliny kultury i zbiorowych zachowań, które stają się z czasem normą nietolerującą odmienność. Tylko zdrowa tkanka ludzkości, nieodarta z wolności umysłu i szczerego postrzegania świata, daje radę w odkrywaniu Boga nadziei, uchylającemu się wszelkiej formie i ideologii. Nadzieja to najgłębsza gwarancja ludzkich wartości, którym dowodzi rozum i wolność. Człowiek broni się przed głupotą oraz masowością intelektu i wiary właśnie czystą nadzieją, która pozwala zachować mu swą ludzką twarz. Bóg, Ojciec nadziei, ochrania człowieka dojrzałego dając mu siłę stabilności i konsekwencji w działaniu. Nadzieja nie zawodzi, kiedy jest umocowana w rozumie i logice przypisanej ludzkiej naturze. Nadzieja nie potrzebuje instytucji, hierarchii, pośredników i gwarantów. Jest nieograniczoną siłą tkwiącą w immanencji człowieka a zarazem motorem jego codziennej aktywności. Może stać się spiritus movens dla wyzwoleńczych działań narodów i kultur. Może też uwalniać w człowieku moc do przemian wewnętrznych i zewnętrznych, do wolności od stereotypowej głupoty lub od ogłupiającej władzy państwowej i innej. Tylko nadzieja daje mobilność umysłowi i nieugiętość w działaniu.

Boże nadziei, zapal w nas ogień wolności i słusznego działania…

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?